Tramitean dauden Hirigintza Antolamendu Planak

Azkoitiko hiri antolaketako arau subsidiarioen testu bateginaren (AASS 2007) 5. aldaketa puntuala tramitatzeko prozedura. Egoera: tramitazioan.

1.- Herritarrek partehartzeko programa:

Programaren testua: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2022/11/07/e2206833.htm

2.- Ingurumen ebaluazio sinplifikatua.

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen sailak argitaratuak:

Egindako kontsultaren iragarkia: 

https://www.euskadi.eus/eaes-542inet-evaluacion-ambiental-estrategica-simplificada-de-la-modificacion-puntual-n-5-de-la-nnss-de-azkoitia-gipuzkoa/web01-a2inginp/es/

Ingurumen txosten estrategikoa :

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022004329

3.- Hasierako onarpena

Dokumentu teknikoa

Hasierako onarpen akordioa

GAOko iragarkia: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/11/07/c2206887.pdf

 

© 2019 Azkoitiko Udala. Lege oharra